20 bức ảnh chứng minh Bác Hồ của chúng ta tuyệt vời

Luôn luôn tôn kính và trân trọng những giá trị cũng như bài học mà Người đã dạy cho cán bộ, chỉ đạo cho nhân dân Việt Nam

Đất nước Việt Nam của chúng ta sẽ không tươi đẹp và sống trong thời kì hoà bình nếu không có sự xuất hiện của vĩ nhân thời đại là chủ tịch Hồ Chí Minh. Lúc đất nước rơi vào tình cảnh phải chịu áp bức tàn khốc của thực dân, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước. Sau 30 năm bôn ba nước ngoài, Người trở về lãnh đạo cuộc kháng chiến dân tộc vĩ đại của Việt Nam. Sau năm 1945, miền Bắc hoàn toàn độc lập, Người được bầu làm chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Bác Hồ không những có tài lãnh đạo mà Người còn nổi tiếng với tinh thần làm gương và lối sống giản dị. Ảnh Bác Hồ với lối sinh hoạt giản dị, những bữa cơm của Bác đã để lại những hình ảnh ấn tượng trong tim của người Việt Nam. Bác Hồ còn là người thương dân như con, cống hiến cả cuộc đời dành cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Bác Hồ đối với người dân Việt luôn có một vị trí quan trọng trong tim.


học thiết kế websiteBình luận của bạn