20 hình ảnh đắt giá về sự tuyệt vọng đến cùng cực của mọi thứ

Cùng nghiệm lại những con đường chông gai cùng sự tuyệt vọng.

Đường cùng có lẽ là một thứ gì đó rất kinh khủng vì chính bạn đã biết đến lúc chính mình cũng không còn đường để đi nữa. Có thể vào lúc đó bao nhiêu hình ảnh tuyệt vọng chợt ùa về với bạn. Cuộc đời này có lắm thất bại nhưng liệu rằng bạn có chịu đựng nổi thất bại này hay không. Đó là tuỳ thuộc vào bạn. Bạn được quyền chọn lựa. Ban có nhiều quyền để có thể thực hiện. Dù không lối đi thì chúng ta có thể bay qua để tìm lối đi. Không có đường lớn thì chúng ta đi đường nhỏ. Chúng ta là con người và chúng ta biết rõ vì sao mà chúng ta cần nhiều thứ như thế trong cuộc đời khắc nghiệt này. Một hình ảnh buồn làm bạn thấy buồn. Nhưng nếu bạn có thể nhìn thấy thì chính bạn hãy đứng dậy vì chỉ có bạn mới biết bạn cần gì.


học thiết kế websiteBình luận của bạn