Thẻ:

ảnh cánh đồng

 ( 1 bài viết )

Cánh đồng lúa vàng ươm là một tác phẩm của cá nhân người nông dân.Nhưng nhiều cánh đồn vàng ươm cộng lại thì có thể sản sinh ra một cảnh tượng tuyệt đẹp.