Thẻ:

câu hỏi

 ( 1 bài viết )

Hình ảnh câu hỏi chính là những gì mà bạn có thể tưởng tượng được. Những câu hỏi không bao giờ ngừng được hỏi vì chính bạn đôi khi có biết được câu trả lời đâu.