Thẻ:

hài hước

 ( 3 bài viết )

Bóng đá luôn có mặt nghiêm túc nhưng cũng luôn có mặt hài hước không thể đỡ nổi. Đó chính là mặt tích cực cũng là mặt vui vẻ nhất của môn thể thao vua.


  15/02/2017 07:48 ( 2 năm trước ) - 504 lượt xem

Top 25 tình huống cười đến vỡ ruột với môn bóng đá