Thẻ:

hoa dại

 ( 1 bài viết )

Hoa dại là một thứ gì đó luôn mang đến cảm giác rất thường dân. Chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy hoa dại ở bất kỳ đâu. Thế nên cũng không lạ gì khi bạn không thể cảm được cái đẹp của hoa dại.