Thẻ:

hoa súng

 ( 1 bài viết )

Hoa sen đẹp không kém nhưng hoa súng cũng là một trong những loài hoa đẹp. Một loài hoa ấn tượng và mang đến cảm giác mạnh mẽ, tinh khôi, đầy khí chất.