Thẻ:

tranh thuỷ mặc

 ( 1 bài viết )

Tranh thuỷ mặc luôn giúp bạn nhớ về quá khứ hào hùng nhưng huy hoàng. Đó là khoảnh khắc giúp bạn nhờ lại những gì mà bạn đã từng cống hiến cho chính mình.